Perfect voorbereid 

 

 

Zwemmen

Het zwemparcours bestaat uit een driehoek. Het parcours is gemarkeerd met boeien in het water. Op regelmatige afstand zijn duikers van het duikteam 'De Hoeksche Waard' in het water. Bij problemen in het water: hand op steken. De duikers zullen dan de reddende hand toesteken. U verlaat het water door middel van een stalen trap

Wisselen

Vanaf het verlaten van het water is het ongeveer 50 meter lopen naar de ingang van het parc fermé. In het parc fermé mag niet worden gefietst. Je fietshelm moet je al op je hoofd en vastgemaakt hebben, vóór je je fiets van het rek haalt! Bij het verlaten van het parc fermé mag je pas na de startstreep op de fiets stappen.

Parc Ferme

Let op! Voordat je je fiets van het rek pakt, moet je je helm reeds op je hoofd en vast gemaakt hebben. Daarna loop je met de fiets aan de hand naar de uitgang van het parc fermé. Pas na de startstreep op de fiets stappen!

Fietsen

Het parcours is eenvoudig te volgen door bordjes met pijlen. Op de gevaarlijke kruispunten staan vrijwilligers om de weg te wijzen. Let op! Ondanks, dat het parcours over fietspaden en voornamelijk autoluwe wegen loopt, ben je gewoon verkeersdeelnemer. De verkeersregels dienen dan ook nageleefd te worden. Stayeren is tijdens het fietsen verboden, dus houdt minimaal 10 meter afstand.

Wisselen

Na het fietsonderdeel kom je weer terug bij het parc fermé. Voor de stopstreep van de fiets stappen. In het parc fermé loop je met de fiets aan de hand naar de gereserveerde plaats met jouw startnummer. Je helm mag je pas afzetten als je je fiets aan het rek hebt gehangen.