Wedstrijdreglement 

 

Aansprakelijkheid

Algemeen reglement.

Deelname aan de triathlon is geheel op eigen risico en verantwoording. De Stichting Triathlon Binnenmaas kan derhalve op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade van welke aard dan ook. De wedstrijden worden georganiseerd onder auspiciën van de NTB. Het wedstrijdreglement van de NTB wordt gevolgd. Deelname aan de triathlon houdt tevens in dat men op de hoogte is van dit reglement en dit volledig aanvaardt. Alle deelnemers zijn door de NTB verzekerd inzake WA en ongevallen. Alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding, jury, parcoursbegeleiders en politie dienen stipt en direct te worden opgevolgd. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en moeten zich aan de geldende verkeersregels houden.

NTB-Reglement

De wedstrijden worden georganiseerd onder auspiciën van
de Nederlandse Triathlon Bond.

Het wedstrijdreglement van de NTB wordt gevolgd. Deelname aan de Rabobank Triathlon Binnenmaas houdt tevens in, dat men op de hoogte is van dit reglement en dat dit volledig wordt aanvaard.

Het wedstrijdreglement van de NTB kun je downloaden.

Alle deelnemers zijn door de NTB verzekerd inzake WA en ongevallen.

Wedstrijdleiding

Alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding, jury, parcoursbegeleiders en politie dienen stipt en direct te worden opgevolgd. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en moeten zich aan de geldende verkeersregels houden.

De wedstrijdleiding heeft het recht om, na overleg met een arts, EHBO-er, of parcoursbegeleider, een deelnemer op medische gronden uit de wedstrijd te nemen.

Stayeren

Het stayeren tijdens het fietsen is verboden. Je stayert wanneer de afstand tot de voorgaande fietser minder dan 10 meter is. Als je door de jury wordt betrapt op stayeren, wordt een blauwe kaart getoond. 

Wanneer dit stopgebod niet wordt opgevolgd krijgt men (of de gehele groep) een rode kaart getoond. Dit betekent diskwalificatie.

Afmelden

Tijdens de wedstrijd:
Een deelnemer, die de wedstrijd staakt, dient zich onmiddellijk af te melden bij de finishwagen.


Voor de wedstrijd Ben je, om wat voor reden dan ook, verhinderd om aan de wedstrijd deel te nemen, meldt dit dan alsjeblieft uiterlijk één dag voor de wedstrijd bij de organisatie: telefoon: 06-16941581
Bij afmelding voor 5 augustus retourneren wij het inschrijfgeld onder aftrek van € 2,50 administratiekosten. Bij afmeldingen vanaf 5 augustus zal geen inschrijfgeld meer worden geretourneerd.

Op de dag zelf dient contact opgenomen te worden met Emilie de Boer 06-16941581

Wij danken je voor je medewerking.