Voorwoord

Dit jaar wordt ons sportevenement op zaterdag 2 september 2017 gehouden.

De triathlonsport wint aan populairiteit, het effect merken wij als organisatie de laatste jaren goed, doordat we in een vroeg statium al vol zitten met inschrijvingen. Dat geeft voor onze kleine ervaren organisatie een goed gevoel. Dit jaar organiseren wij de triathlon Binnenmaas voor de 26ste keer en wordt het alweer de 31ste editie.

Ons Team is weer op volle sterkte, na wat wisselingen van de wacht, bij het inschrijfbureau en financien. Daarnaast, hopen we in de nabije toekomst op meer jonge enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor dit prachtige evenement om de voortgang te waarborgen.

Bij onze partner Triathlonvereniging Hoeksewaard is het ledenaantal flink gegroeid en hopelijk willen een aantal leden zich aansluiting bij onze organisatie om er samen iets moois van te maken.

De centrale locatie is dit jaar weer op het zwembadterrein en deels op de parkeerplaats van het recreatieoord Binnenmaas met wat kleine aanpassingen en verbeteringen.

We zien alle zeer gewaardeerde vrijwilligers , enthousiaste sporters, aangesloten organisaties, sponsors, en meewerkende ondernemingen weer graag verschijnen op ons Hoeksewaards sportevenement waar wij zeer trots op zijn.

Gerard Brand

voorzitter