Namens het bestuur bedanken wij een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen aan deze onvergetelijke dag.

Gerard  Brand

Voorzitter Stichting Triathlon Binnenmaas.